Kurs: Et mer inkluderende arbeidsliv – Hva funker?

  • Åpent for alle
  • Nettmøte

Hva handler kurset om?

Alle arbeidsgivere skal jobbe systematisk for å inkludere personer med funksjonsnedsettelser på sin arbeidsplass. Bli med på et webinar med LDO for å få oversikt over lovverket og konkrete tips til rekruttering og inkludering av personer med funksjonsnedsettelser på din arbeidsplass. Alle arbeidsgivere skal jobbe systematisk for å inkludere personer med funksjonsnedsettelser på sin arbeidsplass. Likevel vet vi at nesten 30 % i denne gruppen står utenfor arbeidslivet og ønsker seg en jobb. Dette tilsvarer over 100 000 personer. Vi vet også at denne gruppen er ekstra utsatt for diskriminering. Blant annet viser forskning at rullestolbrukere må søke på nesten dobbelt så mange stillinger for å bli invitert på jobbintervju som like godt kvalifiserte søkere uten funksjonsnedsettelser. Vi ønsker at du som arbeidsgiver ser verdien av å ha forskjellige folk med ulik kompetanse, bakgrunn og erfaring på din arbeidsplass. Vi ønsker å hjelpe dere i gang med arbeidet med å avdekke om det er noen barrierer for personer med funksjonsnedsettelse på deres arbeidsplass. Målet med dette kurset er å gi deg en oversikt over lovverket og konkrete tips om hvordan du kan lykkes med å rekruttere og inkludere personer med funksjonsnedsettelse på din arbeidsplass. 

I løpet av kurset vil du få:

  • Presentasjon av lovverket
  • Innsikt i typiske barrierer og hindre de med nedsatt funksjonsevne opplever i møte med arbeidslivet
  • Konkrete tips til hvordan du kan gå frem og hva du kan gjøre for å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

Hvem passer kurset for?

Kurset er relevant for arbeidsgivere, HR-personell, tillitsvalgte, ansatte i fagforeningene og styremedlemmer. Kurset er åpent for alle, og du trenger ikke å registrere deg på forhånd.

Hvordan koble seg på Teams:

For å bli med på kurset trykker du på lenken under, da vil du få muligheten til enten å bli med på møtet via nettet eller laste ned skrivebordsprogrammet. Hvis du har Team-appen allerede, åpnes møtet automatisk.

Klikk her for å bli med på kurset

Foredrags­holderne

Anette Moldrem

Rådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Elida Andersen

Rådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)