Digitalt innenfor?

For Mangfold i mai 2023 ønsket vi å utforske hvorfor gapet mellom digitalt innenforskap og utenforskap oppstår. Ferske rapporter viser til mange blir digitalt utenfor på grunn av motivasjon, kunnskap og tillit, og at mennesker er «forskjellig digitale» avhengig av konteksten de er i.

Vi har utforsket blant annet:

  • Hvordan kan vi få oversikt over hvem som er digitalt utenfor når det gjelder offentlige tjenester?
  • Hvilken rolle spiller språk?
  • Hvordan kan vi motivere til digital inkludering ved å øke mangfoldet generelt i arbeidslivet?

Gikk du glipp av noe?

Fortvil ikke. Opptak med teksting legges ut på hvert enkelt arrangement som vi har rettighet til å legge ut opptaket på.

Vi ønsker tilbakemelding på årets arrangement

Den anonyme undersøkelsen tar ca 5-10 minutter, avhengig av hvor mye du deltok på.